• Yeni Bir Kapı; “Dışarıdan Düşünmek”

Yeni Bir Kapı; “Dışarıdan Düşünmek”

Platon’dan bu yana felsefenin devlete ortak olduğunu, devleti güçlendirdiğini söyleyerek “devlet dışı” yeni bir felsefe arayışına girişen Deleuze & Guattari düşüncesini içeren kapsamlı bir çalışma yayımlandı.

 

Michel Foucault tarafından, “Bir gün, yirminci yüzyıl Deleuze çağı olarak anılacak,” gibi hayli güçlü vurgularla anılan Deleuze son yıllarda üzerinde çok fazla çalışma yayımlanan, muhtelif tezleri yeniden keşfedilen bir düşünür. Spinoza ve Nietzsche düşüncesini arkalayarak kaleme aldığı kitaplar “devlet dışı” bir toplumsallık arayışında olanlar tarafından dünyanın muhtelif dillerine hızla çevriliyor.

 

Dışarıdan Düşünmek adını taşıyan kitabın editörlüğünü Ayrıntı Yayınları’nı kuran ve yirmi yıl yöneten Ömer Faruk yaptı. Geçen yıl yayımlanan Yarabıçak-Banka Soymuş Bir Devrimcinin Samimi İtirafları adlı kitabı geniş yankı uyandıran Ömer Faruk bu kez başvurduğumuz “düşünce modellerini sorgulayan” uluslar arası bir derlemenin yayımlanmasına önayak oluyor.

 

 

 

Layout 1

Arka Kapaktan…

Acılı topraklarda yaşıyoruz, ölüm mahalleden kapı komşumuz oldu; hastanelere barış pankartlarında yaralılar taşınıyor…

 

Düşündüklerini bağırarak dikte ettiren kaşarlanmış siyasetçiler akan kanı durdurma yeteneklerini çoktan yitirmiş durumdalar. “Dinsel, milliyetçi sağ”ın ve “devletsi örgütlenmelerle iktidarı ele geçirmeye talip olan sol”un düşünce biçimlerinde sorun var! Hem de çok!

 

Dışarıdan Düşünmek bu durumu saptayan, daha ötesi kimi önerilerde bulunan makalelerden oluşuyor. Bu topraklarda hemen hiç girişilmeyen bir çabaya, “düşünce”nin kendisini sorunsallaştırmaya girişiyor. Dolaylı ifadelerden kaçınarak, şairce, “Göte göt denir hâkim bey!” cüretkârlığında ve sarihliğinde yapıyor bunu. Zihnimizi, bedenimizi ve duygularımızı kendisine hapseden düşünceden beslenen “temsil”in her seferinde yeniden üretilen “haysiyetsiz” boyutunu deşifre ediyor.

Hatip’in, kürsüde bağırdığından daha az; Şair’in, kuytuda fısıldadığından daha çok olduğuna dikkat çekiyor. Dünyaya giriş aracı olarak kullandığımız dil’in yalana kayıtlı olduğunu belirtiyor. “Emirlerden müteşekkil bir grameri zihnimize kim ve neden işledi?” gibi sahih sorularla meşgul oluyor. “Emir yukarıdan gelir ama aşağıdan yukarıya yeniden üretilir!” benzeri saptamalarda bulunuyor. “Hâkim anlamların ve kurulmuş düzenin” parçası olan yazı’yı sorgulamaktan ve “devlet-dışı” olduğunu iddia eden yazar’ın ona ihanet de etmesi gerekliliğinden söz ediyor. Yasaya boyun eğen, grameri kusursuz kullanan, terbiyeli, steril ve düzenli normal bireyin iktidarın kara kutusu olduğunu, Aşk’ı bile devletleştirdiğini örneklerle gösteriyor.

 

Ve “yenme-yenilme” ikileminde işleyen düşünce biçiminin tüm bu sorunların kaynağını oluşturduğuna, Gezi Ayaklanması’nın bu topraklardaki en “haysiyetli” kitlesel hareket olduğuna işaret ediyor.

 

“Düşünmek (= yaratmak) temsilden çıkmaktır” diyen bir “devlet-dışı” düşünce arayışına girişmeye cesareti olanlar için… Evet, yalnız onlar için!

Ömer Faruk, Yarabıçak yazarı

 

 

 

“İstikrar” arayışına, ekonomik kaygılara ve kimlik politikalarına endekslenmiş bir toplumsal düzende eleştirel düşünce iki seçenekle karşı karşıya kalır: Ya eleştiriyi bırakıp başka bir yere gitmek ya da eleştiriye farklı bir içerik kazandırmak. Her iki durumda da zorunlu olan, mevcut düşünce kalıplarına olan mesafeyi koruyabilmektir. Eleştiri var olanla yetinemez, “yeni” vaadi olmadan yapamaz. Deleuze’ün ısrarla tekrarladığı gibi, eleştiri, çağına ve zamanına karşıdır; şimdi ile şimdi olmayan arasındaki, “zamanımız” ile “zamansız” olan arasındaki karşıtlıkta icra edilir. “Zamansız” olan, gelecek olanın zamanıdır.

 

Dışarıdan Düşünmek “zamansız” olanı, yirminci yüzyılın en yaratıcı düşünürlerinden Deleuze ile birlikte arayan; onun, “Yaratıcılık yeni kavramlar üretmektir” sözlerini akılda tutarak yeni bir toplumsallığın dinamikleri üzerine düşünen cüretkâr bir kitap.

Bülent Diken, Lancaster Üniversitesi, İngiltere

 

 

Editör: Ömer Faruk

Dışarıdan Düşünmek

Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları

Yayıma Hazırlayanlar: İlke Karadağ & Hakan Yücefer

 

Ali Akay, Çetin Balanuye, Melih Başaran, Cengiz Baysoy, Sercan Çalcı, Mustafa Demirtaş, Fahrettin Ege, Süreyyya Evren, Ömer Faruk, Onur Eylül Kara, İlke Karadağ, Sinem Özer, John Protevi, Daniel W. Smith, Emre Sünter, Levent Şentürk, Hakan Yücefer

 

Chiviyazıları Yayınevi/ Nemesis Kitaplığı, 416 sayfa

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *