• İnanç, İtaat ve Aidiyet Duygusunun Ötesinde Bir Kulluk…

İnanç, İtaat ve Aidiyet Duygusunun Ötesinde Bir Kulluk…

“Gücünü halktan alanlara gelince, bunlar daha tahammül edilebilir gibi durmaktadırlar ve sanırım ki kendilerini, diğer herkesin üzerinde, bu kadar yüksek bir mevkiye yükselmiş görür görmez; büyüklük denilen, ne olduğu belli olmayan bir şeyle gururları okşanır okşanmaz bir daha bulundukları yerden aşağıya inmeme şeklinde sıkı bir karar alırlar. Neredeyse hemen her

Read more
  • Yalanın Resmiyet Bulan Tarihi: “Çanakkale İçinde Vurdular Beni”…

Yalanın Resmiyet Bulan Tarihi: “Çanakkale İçinde Vurdular Beni”…

Dünya Savaşı (1915–1916) yıllarında, Gelibolu Yarımadası’nda, Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşı olarak tarihe geçen Çanakkale Savaşı, acılı yüzyılın başlangıcının bir parçası, tarihe mal olmuş bir karasıdır. Şöyle bir anımsama yaparsak dönemi hazırlayan etkenler bir  bir diziliverir önümüze. Hesap şöyledir: İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti

Read more
  • Yeni Bir Kapı; “Dışarıdan Düşünmek”

Yeni Bir Kapı; “Dışarıdan Düşünmek”

Platon’dan bu yana felsefenin devlete ortak olduğunu, devleti güçlendirdiğini söyleyerek “devlet dışı” yeni bir felsefe arayışına girişen Deleuze & Guattari düşüncesini içeren kapsamlı bir çalışma yayımlandı.   Michel Foucault tarafından, “Bir gün, yirminci yüzyıl Deleuze çağı olarak anılacak,” gibi hayli güçlü vurgularla anılan Deleuze son yıllarda üzerinde çok fazla çalışma

Read more